REFERENSER

Vi har många nöjda kunder som med hjälp av det automatiserade lastsurrningssystemet FIX Truck Safe® fått ökad lönsamhet, effektivitet och säkerhet för sin transportverksamhet.

REFERENSER

”The NWE FIX-Road system has proved to be a very successful EN12195-2 rated high performance load securing system that continues to be customers favoured choice.”

Anthony Bevan – MD, Bevan Group

”FIX load securing systems offer high performance load securing solutions for our Curtain-Siders. Manufactured to EN 12195-2, FIX systems are durable, reliable and easy to operate. FIX cargo securing systems can therefore assist with DVSA/HSL compliance. For many of our customers FIX cargo securing systems are and have been their first choice – for more than 6 years.”

Andy Richardson – Engineering Director, Lawrence David Limited

”FIX-Road and FIX-Strap2017 provide our customers with reliable, high performance EN 12195-2 rated load securing solutions for curtainsiders. FIX systems contribute to road safety and assist in meeting the load safety requirements of the DVSA/HSL. Tiger Trailers recommends FIX load securing systems to our customers”

Jack Cartwright, Graduate Sales Engineer, Tiger Trailers

KUNDBERÄTTELSER

Dubbelleverans till Kiitosimeon Oy i april 2017

 

Leveransen till Kiitosimeon Oy omfattade två Truck-Safe® system som består av tryckluftsspännare på högra sidan av trailern. Trailervagnarna har öppningsbart tak och en öppningsbar sida för lastning. Truck-Safes patenterade upphängningssystem gör att FIX Road® lastsäkringsduken följer trailerns öppningsbara tak och kommer inte i vägen vid lastning eller lossning. Detta sparar mycket tid och möjliggör för kunden fler dagliga transporter med mindre antal transportfordon i trafiken. Med vanlig surrning skulle Kiitosimeon Oy ha behövt flera trailers för att hinna med lika många dagliga transporter.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 17 km i Kemi, Finland

Transportfrekvens: över 20 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 24 t/trailer

Fordon: Två långa trailers på 13,6 meter med HCT-tillstånd (High Capacity Transport)

Truck-Safe säkrade Tapio Ylisuvanto Oy:s 40 000 laster mellan 2013 och 2017

 

Leveransen år 2013 omfattade ett Truck-Safe® system som byggdes med tryckluftsspännare på ena sidan av trailern och lastbilspåbyggnaden. Taket och andra sidan av trailern var öppningsbara och tillät lastningen från sidan. Truck-Safes patenterade upphängningssystem för FIX Road® lastsäkringsduken gjorde också att duken inte kom i vägen vid lastning eller lossning. På det sättet hölls duken och lastsäkringsbanden rena vilket gav dem mycket längre livslängd än traditionella lastsäkringsband. Lastbilskombinationen med Truck-Safe var i dagligt bruk i 3,5 år fram till april 2017 och levererade totalt ca. 40 000 laster. Därefter går kombinationen i reservbruk hos ett annat fraktbolag. Att uppnå samma mängd laster med manuell lastsäkring skulle ha krävt av kunden antingen mycket längre tid eller flera fordon.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 17 km i Kemi, Finland

Transportfrekvens: över 20 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 24 t/trailer, 18 t/lastbil

Fordon: lång trailer på 13,6 meter + lastbil på 8 meter

Dubbelleverans till Pohjaset Oy i november 2017

 

Leveransen till Pohjaset Oy omfattade Truck-Safe® systemet till två trailers som används för flera dagliga transporter av cellulosa och sågat virke. Systemen byggdes med tryckluftsspännare på ena sidan av trailern där lasten surras automatiskt med hjälp av den hållbara FIX Road® lastsäkringsduken. Den upphängda lastsäkringsduken följer lastutrymmets öppningsbara tak och tillåter lastning och lossning genom ena sidan. Truck-Safe lämpar sig utmärkt för Pohjaset Oy:s behov att vid varje transport variera frakt mellan cellulosa och sågat virke. Den automatiska surrningen garanterar ett optimalt surrningsresultat varje gång.

Frakt: cellulosa ena vägen, sågat virke andra vägen

Transportsträcka: 110 km Kemi–Uleåborg, Finland

Transportfrekvens: 4–6 transporter/dag/fordon

Kapacitet: maximal volym 170 m3, fraktens maximala vikt 76 t cellulosa eller 70 t sågat virke

Fordon: Två långa trailers på 13,6 meter med HCT-tillstånd (High Capacity Transport)

Tre leveranser till PM Transport Ab under åren 2015 och 2016

 

PM Transport Ab har låtit installera Truck-Safe® i sina tre lastbilskombinationer. Efter att de två första systemen visade sig vara en stor succé blev det snart tur för ett tredje. De två första systemen som installerades under 2015 använder sig av elektriska vinschar medan det tredje systemet från 2016 består av tryckluftsspännare. Både vinscharna och tryckluftsspännarna är monterade på högra sidan av trailern och möjliggör lastning från vänstra sidan. Truck-Safes patenterade upphängningssystem gör att lastsäkringsduken följer kombinationens öppningsbara tak, vilket gör både lastningen och lossningen lättare och snabbare.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 18 km i Sundsvall, Sverige

Transportfrekvens: 18 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 32 t/lång trailer + 18 t/centralaxeltrailer

Fordon: tre långa trailers på 12 meter + tre långa centralaxeltrailers på 8 meter

Fyra nya system till UPM Rauma Paper under 2017 och 2018

 

NWE i sammarbete med UPM Oy ja Siimet Oy har bygd automatisk lastsäkringssystem till produktvagnarna.Med det patenterade FIX Truck-Safe® systemet får man den fattande biten i logistikens effektivitet på plats.

Videon visar lastning och transport av pappersrullar till hamnen. Lasten kan väga upp till 42 ton. https://www.youtube.com/watch?v=TM18qy3nrW4 Motsvarande Konepörssi-tidningen artikel finns på finska här: http://www.koneporssi.com/uutiset/paperia-maailmalle/

Lastningen har automatiserats redan tidigare och nu har även produkttrasnporten utrustats med modern lastsäkring. FIX lastsurrningsduk spänns över lasten med spännare som är placerade på insidan av lyftbara sidor. Dessa arbetar först när sidorna är låsta fast i golvet. I hamnen lyfts hela överbyggnaden upp så att upp till 4m höga pappersrullar kan avlägsnas. Då lytfs även spännaren, linorna och själva duken med för att ge plats åt truckar från båda sidor.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 4 km i Rauma, Finland

Transportfrekvens: 1-2 laster per timme oavbrutet

Kapacitet: 42 t/trailer

Fordon: fyra 13 meter långa trailer

KONTAKTA OSS!

Vi står gärna ditt transportföretag till tjänst. Ta kontakt med oss så hittar vi tillsammans en optimal lösning som ökar transportverksamhetens lönsamhet och bidrar till chaufförernas hälsa och arbetssäkerhet.

Den ultimata
lastsäkringsberäknaren

LADDA NER GRATIS!

En av Norra Europas ledande experter inom lastsäkring – Kimmo Weissenberg hjälper dig optimera din lastning.

Ladda ner Kimmos uträkningsmodell för att direkt få reda på hur du ska surra lasten optimalt. Transportmedel, volymer, lastningslayout och friktionsfaktor, kalkylen tar helheten i beaktande. En mer heltäckande uträkning finns inte att fås!

Få kalkylen genom att fylla i din e-postadress

*du registreras för vårt nyhetsbrev

Läs mer i Kimmos blogg, Cargo-lashing Expert!

(på engelska)