REFERENSER

Vi har många nöjda kunder som med hjälp av det automatiserade lastsurrningssystemet FIX Truck Safe® fått ökad lönsamhet, effektivitet och säkerhet för sin transportverksamhet.

REFERENSER

Bevan Group

”The NWE FIX-Road system has proved to be a very successful EN12195-2 rated high performance load securing system that continues to be customers favoured choice.”

Anthony Bevan – MD, Bevan Group

lawrence david

”FIX load securing systems offer high performance load securing solutions for our Curtain-Siders. Manufactured to EN 12195-2, FIX systems are durable, reliable and easy to operate. FIX cargo securing systems can therefore assist with DVSA/HSL compliance. For many of our customers FIX cargo securing systems are and have been their first choice – for more than 6 years.”

Andy Richardson – Engineering Director, Lawrence David Limited

tiger trailers

”FIX-Road and FIX-Strap2017 provide our customers with reliable, high performance EN 12195-2 rated load securing solutions for curtainsiders. FIX systems contribute to road safety and assist in meeting the load safety requirements of the DVSA/HSL. Tiger Trailers recommends FIX load securing systems to our customers”

Jack Cartwright, Graduate Sales Engineer, Tiger Trailers

KUNDBERÄTTELSER

FIX Road systemet får feedback från kunden Welllogistik GmbH
En investering i trafiksäkerhet

 

Welllogistik GmbH Transport und Service är en del i Wellteam Gruppen, som har mer än 600 anställda. Inom detta logistikområde i företaget fokuserar man nästan bara den interna logistiken, den som krävs för att försörja egna fabriker med wellpapp, förpackning, displayer och till det egna tryckeriet.

Eftersom processoptimeringar och mål om en bättre arbetsmiljö ligger till grund för företagets filosofi, så har företaget också integrerat ett system i respektive fordon för att säkra lasten. Systemet erbjuder inte bara snabb hantering utan har också många andra fördelar.

Lastsäkringssystemet heter FIX Road och utvecklades av den finska tillverkaren NWE Network Engineering Oy Ab från Närpes. Systemet har kontinuerligt optimerats under de senaste åren.

Welllogistik har använt dessa system aktivt sedan 2012 och gav tillverkaren NWE och WISTRA (försäljningspartner för Tyskland och andra länder) öppen feedback om användningen under det dagliga arbetet.

För närvarande har vi cirka 60 system integrerade i företagets egen fordonsflotta av kapelltrailers. Systemet bidrar till en positiv atmosfär för alla inblandade, från ledning till förare.
Under det allmänna utbytet av erfarenheter kunde man känna hur mycket de står bakom FIX Road systemet.

Alla dessa fördelar kan sammanfattas enligt följande genom uttalanden från teamet:

Rubrik: ”Det är enkelt!” – Förare med lång erfarenhet hos Wellogistics

– Inga kantskydd behövs, eftersom presenningen säkerställer en jämn ytbelastning på godset
– Samma system säkrar känsliga varor av olika slag optimalt: Pappersrullar, formatpapper, papp, papper, oktabiner, IBC, betongsäckar, stora påsar och mycket mer
– Ingen förlust eller stöld av lastsäkringsutrustning, eftersom systemet är integrerat i fordonet
– Ingen tidskrävande upprullning av lösa ändar
– Betydligt mindre olycksrisk vid lastning och lossning, eftersom det inte krävs någon klättring i lastutrymmet mellan, framför och bakom godset
– Färre skador på varorna innebär färre problem i produktionsprocessen
– Inga diskussioner med kontrollmyndigheter, eftersom systemet har testats av DEKRA och är tillverkat enligt standard 12195-2
– Mindre tidspress på föraren vid lastning och lossning. Föraren är väsentligt snabbare på att säkra och osäkra godset än vad truckföraren är vid lastnings/lossnings platserna
– Även lastplatserna välkomnar detta system. Då ett högre antal lastnings- och lossningar skulle vara möjliga om fler sådana system integrerades på marknaden
– Montering på Welllogistiks verkstad har inte heller varit ett problem. Efter att ha monterat det första systemet tar det två personer cirka 3 timmar att utrusta en komplett trailer med FIX Road. Om det inte är möjligt kan en lokal fordonsverkstad kallas in för att hjälpa till

Frakt: Pappersrullar, papper

Fordon: En trailer på 13,6 meter

Stor leverans till Peura-Trans Oy under våren 2020

 

Leveransen till Peura-Trans Oy omfattade 30st FIX Strap® system till 15 ekipage. De kör för det mesta sågvirke och styckegods i Finland och ut i Europa.

Intervju med Peura-Trans Oy:

”Som tur hade vi ögonen öppna när en förare från ett annat företag säkrade sin last,” säger Jukka Heikkinen, transportchef på Peura-Trans Oy, ett transportföretag från Kuhmo.

Lasten hade nämligen säkrats med FIX Strap-surrband, och efter att man tagit reda på detta dröjde det inte länge innan Peura-Trans införskaffade NWE:s FIX lastsäkringssystem till sina 15 kombinationer. Deras företag bedriver transport av främst bulkvaror, dvs. sågat virke och produkter för byggindustrin.

Fix Strap påskyndar lastsäkrings- och lastningstiden upp till 20–30%. Isiga och smutsiga remmar som ligger längs fordonsgolven är historia. Man behöver inte längre kasta remmar över lasten, vilket förebygger arm- och axelskador hos förarna.”, fortsätter Heikkinen.

Efter att ha testat produkterna i några månader, är första intrycket mycket bra enligt Heikkinen, och de överväger att skaffa FIX Strap-surrband till alla deras framtida fordonsenheter.

För effektivare och snabbare drift, bekanta dig du också med Fix Strap-lastsäkringsprodukter på https://nwe.fi/sv/fix-products/fix-strap/

Se film på FIX Strap i ekipage från Peura-Trans ▶

Frakt: Sågvirke och styckegods

Fordon: Två långa trailers på 13,6 meter

Dubbelleverans av ett automatiskt lastsurrningssystem till Pohjaset Oy i april 2020

 

Leveransen till Pohjaset Oy omfattade automatisk lastning och Truck-Safe® lastsurrningssystem till en 14,6m lång trailer. Trailervagnen har eldriven transportsystem på golvet och systemet är anpassad till existerande lastningsbryggor, flera i fabriken och i hamnen. Truck-Safe’s patenterade tryckluftsdrivna lastsäkringssystem gör att FIX Road® lastsäkringsduken spänns över lasten och följer dess form efter lastning. Vid lossning släpps duken upp till taket före golven matar ut lasten till bryggan i hamnen. Detta sparar flera minuter tid jämfört med gamla system med luftsäckar och möjliggör för kunden fler dagliga transporter. Under 5 första månader har systemet används till över 2100 laster och detta är ca. 240 mer än gamla systemet hade klarat av enbart pga. tidsbesparing. Dessutom är nya trailer 1m längre än gamla och har max lastkapacitet 40 ton.

Se en intervju med Risto Pohjanen ang Truck-Safe systemet här ▶

Frakt: Pappersrullar från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 7 km i Kemi, Finland

Transportfrekvens: Över 30 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 40 t/trailer

Fordon: En trailer på 14,6 meter

Dubbelleverans till Kiitosimeon Oy i april 2017

 

Leveransen till Kiitosimeon Oy omfattade två Truck-Safe® automatiskt lastsurrningssystem som består av tryckluftsspännare på högra sidan av trailern. Trailervagnarna har öppningsbart tak och en öppningsbar sida för lastning. Truck-Safes patenterade upphängningssystem gör att FIX Road® lastsäkringsduken följer trailerns öppningsbara tak och kommer inte i vägen vid lastning eller lossning. Detta sparar mycket tid och möjliggör för kunden fler dagliga transporter med mindre antal transportfordon i trafiken. Med vanlig surrning skulle Kiitosimeon Oy ha behövt flera trailers för att hinna med lika många dagliga transporter.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 17 km i Kemi, Finland

Transportfrekvens: över 20 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 24 t/trailer

Fordon: Två långa trailers på 13,6 meter med HCT-tillstånd (High Capacity Transport)

Truck-Safe säkrade Tapio Ylisuvanto Oy:s 40 000 laster mellan 2013 och 2017

 

Leveransen år 2013 omfattade ett Truck-Safe® system som byggdes med tryckluftsspännare på ena sidan av trailern och lastbilspåbyggnaden. Taket och andra sidan av trailern var öppningsbara och tillät lastningen från sidan. Truck-Safes patenterade upphängningssystem för FIX Road® lastsäkringsduken gjorde också att duken inte kom i vägen vid lastning eller lossning. På det sättet hölls duken och lastsäkringsbanden rena vilket gav dem mycket längre livslängd än traditionella lastsäkringsband. Lastbilskombinationen med Truck-Safe var i dagligt bruk i 3,5 år fram till april 2017 och levererade totalt ca. 40 000 laster. Därefter går kombinationen i reservbruk hos ett annat fraktbolag. Att uppnå samma mängd laster med manuell lastsäkring skulle ha krävt av kunden antingen mycket längre tid eller flera fordon.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 17 km i Kemi, Finland

Transportfrekvens: över 20 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 24 t/trailer, 18 t/lastbil

Fordon: lång trailer på 13,6 meter + lastbil på 8 meter

Dubbelleverans till Pohjaset Oy i november 2017

 

Leveransen till Pohjaset Oy omfattade Truck-Safe® systemet till två trailers som används för flera dagliga transporter av cellulosa och sågat virke. Systemen byggdes med tryckluftsspännare på ena sidan av trailern där lasten surras automatiskt med hjälp av den hållbara FIX Road® lastsäkringsduken. Den upphängda lastsäkringsduken följer lastutrymmets öppningsbara tak och tillåter lastning och lossning genom ena sidan. Truck-Safe lämpar sig utmärkt för Pohjaset Oy:s behov att vid varje transport variera frakt mellan cellulosa och sågat virke. Den automatiska surrningen garanterar ett optimalt surrningsresultat varje gång.

Se en intervju med Risto Pohjanen ang nya Truck-Safe systemet 2020 här ▶

Frakt: cellulosa ena vägen, sågat virke andra vägen

Transportsträcka: 110 km Kemi–Uleåborg, Finland

Transportfrekvens: 4–6 transporter/dag/fordon

Kapacitet: maximal volym 170 m3, fraktens maximala vikt 76 t cellulosa eller 70 t sågat virke

Fordon: Två långa trailers på 13,6 meter med HCT-tillstånd (High Capacity Transport)

Tre leveranser till PM Transport Ab under åren 2015 och 2016

 

PM Transport Ab har låtit installera Truck-Safe® automatiskt lastsurrningssystem i sina tre lastbilskombinationer. Efter att de två första systemen visade sig vara en stor succé blev det snart tur för ett tredje. De två första systemen som installerades under 2015 använder sig av elektriska vinschar medan det tredje systemet från 2016 består av tryckluftsspännare. Både vinscharna och tryckluftsspännarna är monterade på högra sidan av trailern och möjliggör lastning från vänstra sidan. Truck-Safes patenterade upphängningssystem gör att lastsäkringsduken följer kombinationens öppningsbara tak, vilket gör både lastningen och lossningen lättare och snabbare.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 18 km i Sundsvall, Sverige

Transportfrekvens: 18 transporter/dag/fordon

Kapacitet: 32 t/lång trailer + 18 t/centralaxeltrailer

Fordon: tre långa trailers på 12 meter + tre långa centralaxeltrailers på 8 meter

Fyra nya system till UPM Rauma Paper under 2017 och 2018

 

NWE i sammarbete med UPM Oy och Siimet Oy har byggt ett automatiskt lastsäkringssystem till produktvagnarna. Med det patenterade FIX Truck-Safe® systemet får man den fattande biten i logistikens effektivitet på plats.

Videon visar lastning och transport av pappersrullar till hamnen. Lasten kan väga upp till 42 ton. https://www.youtube.com/watch?v=TM18qy3nrW4 Motsvarande Konepörssi-tidningen artikel finns på finska här: http://www.koneporssi.com/uutiset/paperia-maailmalle/

Lastningen har automatiserats redan tidigare och nu har även produkttransporten utrustats med modern lastsäkring. FIX lastsurrningsduk spänns över lasten med spännare som är placerade på insidan av lyftbara sidor. Dessa arbetar först när sidorna är låsta fast i golvet. I hamnen lyfts hela överbyggnaden upp så att upp till 4m höga pappersrullar kan avlägsnas. Då lytfs även spännaren, linorna och själva duken med för att ge plats åt truckar från båda sidor.

Frakt: cellulosa från fabriken till hamnen

Transportsträcka: 4 km i Rauma, Finland

Transportfrekvens: 1-2 laster per timme oavbrutet

Kapacitet: 42 t/trailer

Fordon: fyra 13 meter långa trailer

KONTAKTA OSS!

Vi står gärna ditt transportföretag till tjänst. Ta kontakt med oss så hittar vi tillsammans ett manuellt eller automatiskt lastsurrningssystem som kan öka transportverksamhetens lönsamhet och bidrar till chaufförernas hälsa och arbetssäkerhet.