FIX STRAP®

Det effektivaste och enklaste sättet att använda traditionella lastsäkringsband för professionell lastsäkring.

Med FIX Strap hängs lastsäkringsband upp i lastutrymmets tak där de hålls rena och redo för lastning. Chauffören behöver inte klättra på lasten, kasta band över den och riskera att skada sig. Systemet sparar tid vid både lastning och lossning och förbättrar arbetssäkerheten.

          

Användning

FIX Strap kan användas för de flesta transporter i olika lastutrymmen.

FIX Strap består av lastsäkringsband som fästs i starka gummiband och vårt patenterade FIX-upphängningssystem som löper i skenor vid takkanterna. Lastsäkringsbanden glider lätt till den önskade positionen över lasten medan gummibanden ser till att krokarna hålls på plats och banden är spända. Speciellt lastning från sidan blir lättare då krokarna i säkringsbanden inte lossnar från sina öglor. Lastsäkringsbanden spänns ner med vanliga spännare. Vid lossning lossas spännarna som vanlig, och då lyfts lastsäkringsbanden automatiskt upp till taket.

Snabbhet och effektivitet

Med hjälp av FIX Strap är lastsäkringsbanden alltid redo att användas. Man sparar upp till 15 minuter vid både lastning och lossning, dvs. upp till 30 minuter per last, eftersom lastsäkringsbanden inte behöver kastas över lasten vid lastning eller rullas ihop efter lossning. Tack vare att lastsäkringsbanden är upphängda i taket hålls de rena och blir aldrig i kläm under lasten. Vid lossning dras de automatiskt upp i taket. Dessa egenskaper i kombination med vår högklassiga tillverkning och våra slitstarka material ger FIX Strap en lång livslängd jämfört med traditionella lastsäkringsband. Den betydande tidsbesparingen och långa livscykeln ger FIX Strap en kort återbetalningstid och ökar transportverksamhetens effektivitet.

Tekniska krav, standard och certifikat

FIX Strap tillverkas enligt standarden EN 12195-2 och uppfyller alla nationella krav och EU-lagstiftningens krav på lastsäkring. Beräkningar visar att vårt lastsäkringssystem utmärkt klarar av de krafter som lasten utsätts för i olika transportmedel och på olika rutter. Vi har redan under flera år låtit certifiera våra lastsäkringslösningar för olika typer av laster och betjänar våra kunder genom att göra kundspecifika lastsäkringsberäkningar. Med rätt lastsäkring är det även möjligt att förhindra olyckor. Enligt European Best Practice Guidelines for Cargo Securing kan cirka 25 % av lastbilsolyckorna bero på bristfällig säkring.

Trygghet

FIX Strap gör att chauffören inte behöver klättra på sin last, kasta lastsäkringsband över den och rulla ihop banden efteråt eftersom det upphängda säkringsbandet alltid är redo att användas. Med dessa fördelar kan vi hjälpa våra kunder att erbjuda sina chaufförer en säkrare arbetsmiljö och förebygga olycksfall i arbetet. FIX Strap har utvecklats utgående från vårt patenterade FIX-upphängningssystem.

Miljö

FIX Strap hjälper transportföretag att spara på miljön. FIX Straps slitstarka material och det geniala upphängningssystemet ger systemet en längre livslängd jämfört med traditionella lastsäkringsband. Tack vare upphängningen hålls FIX Strap lastsäkringsbanden rena och de blir aldrig i kläm under lasten.

Anvisningar

Manual: FIX ROAD och STRAP Manual SE 2016

”The NWE FIX-Road system has proved to be a very successful EN12195-2 rated high performance load securing system that continues to be customers favoured choice.”

Anthony Bevan – MD Bevan Group