FIX SOLUTIONS®

Optimerar transporternas lönsamhet med individuella lastsäkringsberäkningar, ger en återbetalningsprognos för din FIX-anskaffning och instrument för kontroll av lastsurrning

Med FIX Solutions erbjuder vi våra kunder individuella beräkningar för lastsäkring på olika laster och rutter (FIX Calculations), en återbetalningsprognos för varje FIX-anskaffning (FIX PayBack) och instrument för kontroll av lastsurrning (FIX Measure och FIX Check).

FIX Calculations

Lastsäkringsberäkningar är viktiga när man planerar hur en specifik last ska surras, hur man får den bästa nyttan av FIX Road-lastsäkringsdukens egenskaper, hur mycket kraft som ska användas i förspänning av FIX Strap-surrningsbanden och hur surrningsbanden ska placeras. Vi utför dessa beräkningar åt våra kunder som i sin tur får ett FIX Certifikat som bekräftelse. Ifall lastsäkringen är utförd enligt beräkningarna ska certifikatet finnas med under hela transporten och uppvisas till myndigheter vid behov. I certifikatet anges hur surrningen ska verkställas och vilka krav som ska uppfyllas enligt olika länders lagstiftning och andra bestämmelser längs rutten.

FIX PayBack

Återbetalningstidens längd är avgörande för lönsamheten i alla investeringar, så även med FIX produkterna. Våra kunder sparar mycket tid med våra produkter och FIX PayBack-kalkylerna bevisar att investering i FIX-produkter oftast bara har några veckors återbetalningstid. Den inbesparade tiden varierar enligt lasttyp och vilka FIX-produkter som används. Dessutom beaktas vissa kundspecifika uppgifter i kalkylerna.

FIX Measure och FIX Check – två unika produkter för snabb kontroll av förspänning i lastsäkringsband.

FIX Measure

Ett unikt elektroniskt mätinstrument för snabb och exakt kontroll av förspänningskraften i ett spänt lastsäkringsband. 

Mätningsresultatets noggrannhet är +/- 20 daN. Mätinstrumentet väger bara 1,7 kg med batteri (9V).

FIX Check

Ett mekaniskt mätverktyg för kontroll av den ungefärliga förspänningskraften. 

FIX Check ger en indikation på förspänningen i lastsäkringsbandet. Med hjälp av mätverktyget ser du den ungefärliga kraften som bandet är förspänt med. Eftersom förspänningskraften i ett lastsäkringsband kan variera upp till 50 % enligt olika omständigheter, exempelvis beroende av bandmaterialet, lastsäkrarens armstyrka och mängden band runt spännarens axel, är det viktigt att kontrollera den verkliga kraften.

Exempel på sparad tid:

Vid säkring av pappersrullar med FIX Road kan man räkna med att spara 30–45 minuter per last, jämfört med att behöva placera kantskydd och kasta säkringsband över lasten. Vid lossning sparar man även minst 15 minuter när man inte behöver samla ihop lösa säkringsband. Våra kunder intygar att antalet laster per dag ökat med 25 % (på vissa sträckor t.ex. från 4 till 5) och många har lyckats halvera sin lastsäkringstid med FIX Road.

 

När man säkrar en last med FIX Strap sparar man mycket tid både vid lastning och lossning, jämfört med vanliga säkringsband. Med FIX Strap är säkringsbanden alltid redo för lastning eftersom de är upphängda i taket i skenor och färdigt placerade över lasten. Om man lastar genom taket kan banden lätt dras undan till lastutrymmets andra ända och sedan dras tillbaka när lasten ska säkras. Gummibandsupphängningen gör också att krokarna inte lossnar från öglorna, vilket ytterligare sparar chaufförens tid.  Det är också möjligt att permanent fästa spännarna vid systemet så att de hålls rena och i bättre skick, precis som lastsäkringsbanden.

 

FIX Truck Safe systemet är helt i sin egen klass – surrningen sker automatiskt, tar bara några minuter och den sparade tiden gör att transporten kommer iväg tidigare. Chauffören kan exempelvis sköta pappersarbetet medan lasten surras. Detta ökar transportens effektivitet och hela transportverksamhetens lönsamhet. Antalet laster per dag och per fordon kan mångdubblas, vilket gör att ett fordon med Truck-Safe kan ersätta flera fordon med manuell lastsäkring.

“The NWE FIX-Road system has proved to be a very successful EN12195-2 rated high performance load securing system that continues to be customers favoured choice.”

Anthony Bevan – MD Bevan Group