FIX ROAD®

FIX Road - den upphängda och patenterade lastsäkringsduken med fastsydda lastsäkringsband dras snabbt och enkelt även över besvärliga laster

FIX Road består av vårt patenterade upphängningssystem och en slitstark lastsäkringsduk med fastsydda lastsäkringsband på båda kanterna. FIX Road skyddar lasten och håller ihop den under alla omständigheter. Systemet gör både lastningen och lossningen fysiskt lättare och tryggare.

         

Användning

FIX Road kan användas för de flesta transporter, både på öppet flak och i lastutrymme. När FIX Road monteras hängs duken upp i lastutrymmets tak i skenor med gummiband. Eftersom duken löper i skenor kan den snabbt och enkelt dras över lasten. För att tillåta lastning genom sidan eller taket kan duken även dras till ena eller andra ändan av lastutrymmet. Duken spänns ner med lastsäkringsband och spännare som vanligt. Den spänns alltid jämnt över hela lasten, även om lasten består av separata varor av olika storlek och form. Vid lossning lossar man spännarna och drar duken till ändan. När duken inte används dras den automatiskt upp till takhöjd och lastutrymmet är genast redo för ny lastning. På öppet flak används FIX Road utan upphängning och duken kan lyftas över lasten t.ex. med en truck. Vid lossning är det enkelt att dra duken över lasten till sidan och vika ihop den så att insidan inte blir nedsmutsad. FIX Road kan även användas som korta enskilda enheter.

Snabbhet och effektivitet

Med FIX Road sparar man tid vid både lastning och lossning då inga band behöver kastas över lasten eller rullas ihop efteråt. Lastutrymmet med den upphängda lastsäkringsduken är alltid redo för lastning utan tidskrävande förberedelser. Våra kunder uppskattar att de vid varje lastning sparar minst 30 minuter (semitrailer) och vid lossning minst 15 minuter. Högklassig tillverkning och slitstarka material ger FIX-produkterna lång livslängd (3–5 år) och kort återbetalningstid. Den betydande tidsbesparingen och långa livscykeln ökar transportverksamhetens effektivitet.

Säker och pålitlig lastsäkring

FIX-lastsäkringsduken lämpar sig för säkring av olika typer av gods (t.ex. rullar, gods på pall, balar, arkvaror, säckar och oktabiner). Den spänns jämnt ner över hela lasten och ger ett optimalt surrningsresultat. Lasten hålls ihop även om den är ojämn och kan bestå av flera separata delar av olika storlekar. Det tyska certifierings- och testningsbolaget DEKRA har testat och godkänt FIX-lastsäkringssystemet i flertal fall bl.a. för säkring av drycker och papper.

Lastsäkringsduken tillverkas av mjukt men slitstarkt material som utformar sig optimalt efter lasten, också i kallt väder. Det tåliga materialet skyddar lasten mot regn, smuts, värme och UV-strålning och säkrar att frakten förblir oskadd. Hörnskydd är onödiga.

Tekniska krav, standard och certifikat

FIX Road är tillverkat och testat enligt standarden EN 12195-2 och uppfyller alla nationella krav och EU-lagstiftningens krav på lastsäkring. Beräkningar visar att vårt FIX-lastsäkringssystem utmärkt klarar av de krafter som lasten utsätts för i olika transportmedel och på olika rutter. Surrningskapaciteten (LC) för varje fästpunkt i lastsäkringsduken är 2 500 daN. Extra band i ändorna möjliggör även rak surrning. Vi har redan under flera år låtit certifiera våra lastsäkringslösningar för olika typer av laster och betjänar våra kunder genom att göra kundspecifika lastsäkringsberäkningar. Med rätt lastsäkring är det även möjligt att förhindra olyckor. Enligt European Best Practice Guidelines for Cargo Securing kan cirka 25 % av lastbilsolyckorna bero på bristfällig säkring.

Trygghet

FIX Roads lastsäkringsduk med fastsydda lastsäkringsband gör att chauffören inte behöver klättra på sin last, kasta banden över den och rulla ihop banden efteråt. Duken är lätt, väger ca 40 kg, och när den är upphängd i lastutrymmets tak löper den smidigt på skenor. Även på öppet flak gör FIX Road både lastningen och lossningen fysiskt lättare och tryggare. Med dessa praktiska fördelar kan vi hjälpa våra kunder att erbjuda sina chaufförer en säkrare arbetsmiljö och förebygga olycksfall i arbetet. Storbritanniens arbetarskyddsmyndighet HSE (Health and Safety Executive) har testat FIX-systemet i olika arbetsmoment och gett systemet högsta möjliga poäng för arbetssäkerhet.

Miljö

FIX Roads slitstarka och specialvävda material minskar behovet att skydda lasten mot för högt yttryck orsakat av smala lastsäkringsband, eller mot dåligt väder och hjälper därför transportföretag att spara på miljön. Vi har också dimensionerat och tillverkat duken och lastsäkringsbanden så att de inte så lätt blir nedsmutsade och inte blir i kläm under lasten. Dessa egenskaper bidrar till att FIX Road är mycket slittålig och har längre livslängd än traditionella lastsäkringsband. Enligt vår rekommendation ska duken förnyas efter 3–5 år beroende på användning. Duken möjliggör en pålitlig lastsäkring utan kantskydd och annat extra engångsmaterial som annars används för att skydda lasten. Också skador på emballaget minskar, vilket möjliggör effektivare återanvändning av förpackningsmaterial.

“The NWE FIX-Road system has proved to be a very successful EN12195-2 rated high performance load securing system that continues to be customers favoured choice.”

Anthony Bevan – MD Bevan Group