surra lantbrukets baltransporter
FIX AGRI | Ett säkert sätt att surra lantbrukets baltransporter med.

FIX Agri®

Fastspänd – från åkern till gården.

TRYGGAR LANTBRUKETS TRANSPORTER

FIX Agri är ett säkert sätt att surra lantbrukets baltransporter med. Presenningen spänner balarna jämnt och fast, utan att det finns risk för att linorna sjunker. Säkringen blir därmed inte lösare, vilket ofta sker ifall man surrar lasten med endast linor.

Varför FIX Agri®?

TRYGG I TRAFIKEN

Säkrar lasten i sin helhet

HÅLLBAR

Starkt material

SURRNINGEN BLIR INTE LÖSARE

Trycker lasten jämnt

PRISVÄRT

Håller i flera år


Modeller och storlekar


Snabb & enkel


Säker och pålitlig lastsäkring


Tekniska krav, standard och certifikat


Säkerhet


Miljö


Stefan och Kjell Engman,
utvecklarna av systemet.

"Vi kan rekommendera åt andra djurbönder att pröva på samma system med presenning och surrband. Det är ett lättanvänt och förmånligt surrningssystem när man transporterar ensilage- eller halmbalar."